मायाजाळ : २

मायाजाळ : २

Submitted by अलंकार on 21 July, 2020 - 07:14

मायाजाळ : २

गाढ झोपेत असताना त्याच्या अंगावर हात टाकला तर हात उशीवर पडला, आधीच त्या प्रसंगाने हादरलेली मी खडबडून जागी झाले.
तो जागेवर नव्हताच, मिट्ट काळोख असताना देखील न घाबरता घरभर वावरणारी मी, लाईट्स तर आधीपासून चालूच होत्या तरीही रूममध्ये एकटी आहे ह्या विचाराने शहारले, मी सरळ रूमच्या दरवाज्याच्या दिशेने धावले, पण दरवाजा बाहेरून बंद होता,बाहेरून कडी घातली होती, मी वेड्यासारखी जोराने दार ठोठावू लागले पण कुणी आवाज दिला नाही कि दार उघडलं नाही.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मायाजाळ : २