प्रकृतिमान

प्रकृतिमान

Submitted by pkarandikar50 on 22 November, 2019 - 02:14

सुमारे पंधरा वर्षापूर्वी मी ही कविता 'मायबोली' वर 'टाकली' होती. नंतर कशी कोण जाणे, ती गायब झाली होती! माझ्याकडे स्थळप्रत नव्हती. त्यामुळे ती कायमची हरवली असे मी समजून चाललो होतो पण आंतरजालाची दुसरी किमया म्हणजे आज ती सापडली.आपल्याकडे 'प्रकृती ' आणि 'पुरूष' ही दोन आदितत्व मानली गेली आहेत. या कवितेत प्रकृती पुरुषाला काही प्रश्न विचारते आहे.

प्रकृतिमान

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - प्रकृतिमान