तिशी

तिशी नंतर घेण्याची काळजी .

Submitted by कटप्पा on 17 October, 2019 - 12:08

नमस्कार - गेल्याच महिन्यात माझा तिसावा वाढदिवस झाला .
हो आता heap च्या पलीकडे प्रवास सुरु |
एकदम म्हातारपणाची फील येते आहे . तिशी नंतर काय काळजी घ्यावी सांगू शकाल का. मला स्किन टाईट ठेवायची आहे . केस गळू द्यायचे नाहीयत. फिटनेस चांगला आहे आणि तो सुरु ठेवणार आहेच .
काही टिप्स ??

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - तिशी