लिहिणं

गंमतीची गोष्ट

Submitted by नीधप on 31 August, 2010 - 23:48

मी लिहायचं
तुम्ही नावाजायचं
मी आनंदायचं
परत लिहायचं

हा आपलातुपला गंमतनाच!

नाचातली गंमत पळून जाताना पाह्यली पर्वा.
लिहिण्याचा हात धरून पळून गेली.
खूप विनवलं तिला थांब म्हणून.
पण ऐकेना.
तिचं टुमणं एकच
आळस सोड कष्ट कर
कसं जमावं?

जातेस तर जा बाई, मी कोण अडवणार तुला!
पण शक्य असेल तर लिहिण्याला सोड.

'त्याच्याशिवाय मी आणि माझ्याशिवाय लिहिणं
कल्पना तरी कशी करू शकतेस तू?'
गंमत आपला स्वभाव सोडून फणकारली!!
गेलीच निघून

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - लिहिणं