मी मानसी

पोस्ट...

Submitted by mi manasi on 17 May, 2020 - 07:55

पोस्ट...
काल मातृदिन झाला
पोस्टचा पाऊस पडला
बहुतेक फाँरवर्ड केलेल्या
काही कविता नव्याने लिहीलेल्या
काही जुन्याच नव्याने डकवलेल्या
पोस्टखाली इमोजीही तेच ते
अंगठे, नमस्कार, गुलदस्ते...

शब्दखुणा: 

"मोहाचे घर"

Submitted by mi manasi on 23 November, 2019 - 14:14

"मोहाचे घर"
मनाच्या हळुवार तारा.......
आज छेडील्या कोणी जरा।
तशी बावरले मी मोहरले मी
........सूर नवे जागले।।१।।
झुळुक सुरांची आली.........
गोड सुखाची बरसात झाली।
अंकुरली प्रीत ओलेत्या मातीत
........मलाही ना कळले।।२।।
हुंकारलीे ती मनात..............
जीव आसावला आत आत।
वेगळी जाणीव नुरली उणीव
.......स्वप्नच आकारले।।३।।
स्वप्नाची भूल धुसर.....
दिसे प्रेमाचे गांव सुंदर।
मागे मागे जशी चालले मी अशी
.............लगबगी पोचले।।४।।
मोहाचे घर चौफेर.....
तिथे बांधलेले मनोहर।

"अर्थ"

Submitted by mi manasi on 20 June, 2019 - 02:53

"अर्थ"

चांदण्याही विझलेल्या
चंद्रही जणू निजलेला
सावळले नभ सारे
गाती वाहते वारे
------------------तू कुठे?!!१

थेंब थेंब शिडकावा
कुठूनसा हळु व्हावा
वाऱ्याच्या कुणी पाठी
झाडे का झिंगताती
---------------------तू कुठे?!!२

कसली ही झाली नशा
धुंद जशा दाही दिशा
पंखाविन तरल तनु
अवकाशी झेपे जणु
---------------------तू कुठे?!!३

जिवनाचा अर्थ नवा
चराचरा उमगावा
या हळव्या क्षणी जरा
स्पर्श हवा प्रेमभरा
--------------------तू कुठे?!!४
. ..... मी मानसी

Subscribe to RSS - मी मानसी