पहिली रात्र

‘ती ’ पहिली रात्र !

Submitted by साद on 12 June, 2019 - 00:54

मित्रहो, लेखाच्या शीर्षकावरून लेखाबद्दल काय अंदाज वाटतोय? तुम्ही चाणाक्ष असल्याने बहुधा ओळखलेच असेल. अहो, जेव्हा एखादा मध्यमवयीन पांढरपेशा माणूस ‘पहिल्या रात्री’चे वर्णन करायला उत्साहाने बसलाय तेव्हा ‘ती’ रात्र ही त्याच्या लग्नानंतरचीच पहिली रात्र असणार, दुसरे काय ! माझ्या आयुष्यातील तो प्रसंग अगदी नाट्यमय आणि रंजक होता. काही पारंपरिक गोष्टींना छेद देऊन आम्ही दोघांनी ती रात्र मस्तपैकी साजरी केली होती. त्याचेच हे अनुभवकथन.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पहिली रात्र