मैत्री असावी...

मैत्री असावी...

Submitted by मन्या ऽ on 27 May, 2019 - 03:11

मैत्री असावी..

मैत्री..
मैत्री असावी,
खळखळत्या वाहत्या
झर्यासारखी.
रातराणीच्या
सुगंधासारखी
आसमंतात दरवरळणारी.

मैत्री..
मैत्री असावी,
वसंतातल्या
गुलमोहरासारखी.
स्वतः उन्हात पोळणारी
पण
नेत्रांना गारवा देणारी.

मैत्री..
मैत्री असावी,
उनाड वार्यासारखी.
केसांची बट अलगद
झुलवणारी,
मनसोक्त हसणारी
हसवणारी.
संकटसमयी
धावुन येणारी.

मैत्री..
मैत्री असावी,
पावसाच्या
पहिल्या सरीसारखी.
सुखांच्या सरींनी
चिंब भिजवणारी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मैत्री असावी...