अंबा घाट

मंडळ आभारी आहे !

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

माझा यावेळचा भारतदौरा अविस्मरणीय ठरला. इतक्या गावांना जाउन, इतक्या जणांना भेटूनही, मला अजिबात थकवा जाणवला नाही. भारतात गेल्यागेल्या मला माझी पूण्याची भाची भेटायला आली, तिला भेटून मग मी माझ्या बहीणीकडे गेलो.

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - अंबा घाट