विनोदी कविता

मायबोलीत मोठा चमत्कार आहे!

Submitted by मंदार-जोशी on 21 August, 2010 - 16:15

ह.बा. यांना स्वप्नातही वाटले नसेल की त्यांची ही रचना ह्या अशा कामासाठी वापरली जाईल Proud

पुढील रचनेची प्रेरणा सगळे सुज्ञ आहेत तेव्हा आपल्याला समजली असेलच.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

मायबोलीत मोठा
चमत्कार आहे
अघोरी असा रोज
काव्यात्कार आहे

Pages

Subscribe to RSS - विनोदी कविता