गझल - पर्जन्या

गझल - पर्जन्या

Submitted by बेफ़िकीर on 10 July, 2018 - 03:58

गझल - पर्जन्या
========

कशाला घालतो आहेस आता गस्त पर्जन्या
पिके तर आत्महत्यांनीच केली फस्त पर्जन्या

तुला ना मोल वेळेचे, भुकेची जाणही नाही
तुझे येणे... न येणेही करे... उद्ध्वस्त पर्जन्या

इथे भेगाळत्या एकात्मतेची शुष्कता व्यापे
निधर्मी सर तुझी धाडून कर आश्वस्त पर्जन्या

नव्या हसर्‍या ऋतूंची गुप्त संस्था स्थापतो आहे
तिथे होशील का आजीव तू विश्वस्त पर्जन्या

कुणाची चोरली आहेस कांती आज चंदेरी
कुणाला भिजवुनी झालास तू मदमस्त पर्जन्या

उन्हाळाभर तिच्यावाचून होते मन जसे माझे
तिलाही कर तसे तू आज अस्ताव्यस्त पर्जन्या

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - गझल - पर्जन्या