उत्तम

कला क्षेत्रातली गुणवत्ता लोप पावत चालली आहे ?

Submitted by पशुपत on 29 June, 2018 - 07:32

मला बर्याच पूर्वीपासून एक गोष्ट जाणवते.
सर्व क्षेत्रात, गुणवत्ता मिळवणे किंवा उत्तमतेचा ध्यास घेणे हे समाजातून , माणसातून दिवसेंदिवस कमी होत चाललय. उलट्पक्षी प्रेझेंटेशन उत्क्रुष्ठ करणे याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो.
याचाच आणखी एक चेहेरा म्हणजे , कसेही करून यश मिळवणे !

गंमत म्हणजे या सगळ्यात जे अपवादात्मक आहेत , सर्वसाधारणांपेक्षा उत्तम आहेत , ते यशस्वी होताना दिसत नाहीत.

कुणी एक सर्वोत्तम म्हणून टिकून रहात नाही , आणि सर्वसाधारण गुणवत्ता असलेले खूप लोक थोड्या काळासाठी चमकतात आणि लुप्त होतात.

विषय: 
Subscribe to RSS - उत्तम