गझल - माणसे तोडणे चांगले

गझल - माणसे तोडणे चांगले

Submitted by बेफ़िकीर on 8 June, 2018 - 11:05

गझल - माणसे तोडणे चांगले

माणसे तोडणे चांगले
की मने मोडणे चांगले

ही न राहू शकत एकटी
ओळ ही खोडणे चांगले

जे तुला पाळणे साधते
ते गुपित फोडणे चांगले

तू मला सोडण्याहूनही
मी मला सोडणे चांगले

अर्ज पाहो न पाहो कुणी
दाखला जोडणे चांगले

-'बेफिकीर'! (०८ जून २०१८)

Subscribe to RSS - गझल - माणसे तोडणे चांगले