सदाशिवरावभाऊ

कुंजपुरा येथील लढाई- पानिपतची सुरुवात??

Submitted by shantanu paranjpe on 14 May, 2018 - 11:43

पानिपत प्रकरणाबद्दल वाचायला लागल्यानंतर हे लक्षात आले की नुसते युद्ध अभ्यासून चालणार नाही कारण पानिपतचे युद्ध होण्याची कारणे ही अनेक आहेत. पानिपत हे अटळ होते फक्त ते लांबवर ढकलेले इतकेच. पानिपतचे युद्ध होण्यास एक महत्वाची घटना कारणीभूत ठरली ती सदाशिवराव भाऊं यांनी केलेला कुंजपुरावरील हल्ला!!

विषय: 
Subscribe to RSS - सदाशिवरावभाऊ