हस्तकला

गणेश मूर्ति

Submitted by limbutimbu on 4 August, 2008 - 00:42

सन २००८ मधे मित्राच्या आग्रहाखातर लाल मातीच्या बनविलेल्या मूर्ति
मी बनविलेली
ganesh_by_Jay.jpg
मित्राने बनविलेली.
Ganesh_by_Sanjay_0.jpg
*****************
सन २०१२, मित्राच्या आग्रहाखातर एका मूळ विसर्जित मूर्तिवर साचा टाकून त्यातुन काढलेली शाडू मातीची मूर्ति (कृपया गैरसमज नसावा, मूळ मूर्ति मी बनविलेली नाही, केवळ साचा बनविला व त्यातुन ही मूर्ति काढली)

गुलमोहर: 

माझं फॅब्रिक पेंटिंग

Submitted by sonchafa on 15 May, 2008 - 08:07

डबल बेडशीट वर मी नुकतचं केलेलं फॅब्रिक पेंटिंग.

bird_pics_002.jpg

उशीच्या अभ्र्यावरचे design

bird_pics_004.jpg

चादरीच्या दोन्ही कॉर्नर्स ना design आहे. त्याचा फोटो.

गुलमोहर: 

कांथा वर्क

Submitted by क्ष... on 22 April, 2008 - 12:00

एखादा प्लेन शर्ट मिळाला की तसाच घालणे मला अगदी नकोसे वाटते. त्यामुळे मग बरीकसे काहीतरी काम त्यावर केले जातेच - त्यातला एक नमुना -

IMG_0588.jpg

कामाचा क्लोजप -

IMG_0586.jpg

गुलमोहर: 

माझे मातीचे प्रयोग

Submitted by रूनी पॉटर on 12 April, 2008 - 18:47

आपली मायबोलीकर मिनोतीकडुन प्रेरणा घेवुन मी पण कुंभारकामाच्या (Pottery) क्लासला नाव घातले.

त्यातलाच हा एक प्रयोग :). या भांड्याबद्दल थोडेसे, हा फ्लॉवर पॉट coil technique वापरुन (म्हणजेच हाताने मातीच्या जाड जाड लांब शेवया करुन मग त्या एकावर एक रचुन) बनवलेला आहे.

flower_vase.jpg

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - हस्तकला