मर्डर मिस्टरी

सुटका भाग १

Submitted by somu on 30 April, 2018 - 04:18

-- सुटका भाग १ --

"श्री मला बघायचे आहे कसे असते प्लॅनचेट" कुमार श्रीकांतला रूममध्ये आल्या आल्या म्हणाला.

"अरे, ते असे कधीपण नाही करता येत, पण तू आता रहाणार आहेस ना आठवडाभर इथे, मी दाखवीन तुला".
श्रीकांत मूळचा कोल्हापूरचा, पण तीन महिन्यापूर्वी चाकण येथील हिंदुस्थान स्टील अँन्ड कंपनीमध्ये ज्युनियर इंजिनिअर म्हणून रुजू झाला होता. तो कंपनीच्या हॉस्टेल मध्ये राहत होता.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मर्डर मिस्टरी