@#

गझल

Submitted by जै on 19 March, 2018 - 07:22

हिच्या तोंडावरी मारा कुणी पाणी हिला उठवा
अरे ह्या लोकशाहीला कसा झाला असा लकवा

तिला डसल्या असाव्या का समाजाच्या रितीभाती
'सतीची चाल परवडते' असे का बोलली विधवा

नको सांगू नको सांगू कला बैमान वाटेच्या
इथे आलास तू म्हणजे तुलाही लागला चकवा

कसे ढाळायचे अश्रू शिकवतो मी कला त्याला
ढगाला एकदा आता कुणी माझ्याजवळ बसवा

यशाने घातले काजळ तुझ्या नजरेमधे इतके
तुला दिसणारही नाही कधी माझ्यातला वणवा

...जै

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - @#