भारनियमन

भारनियमन. आता का बरं?

Submitted by भरत. on 6 October, 2017 - 00:45

गेले काही दिवसापासून समाजमाध्यमांतून "आमच्याकडे इतके इतके तास भारनियमन आहे," अशी वाक्ये वारंवार दिसत आहेत. आज तर वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावरच भारनियमनाची ठळक बातमी झळकली.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - भारनियमन