इन्व्हर्टर

कुठल्या कंपनीचा इन्व्हर्टर विकत घ्यावा?

Submitted by नानबा on 10 August, 2010 - 09:52

ईलेक्ट्रिसिटी बॅकअप साठी इन्व्हर्टर विकत घ्यायचा आहे - कुठल्या कंपनीचा/किती कपॅसिटीचा घ्यावा?
हा इन्व्हर्टर एका छोट्या गावातल्या घरात बसवायचा आहे, जिथे उन्हाळ्यात मेजर लोड शेडिंग असतं..

ह्या विषयावर कुठलीही माहिती असेल तर प्लीज द्या!

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - इन्व्हर्टर