भय इथले संपत नाही..एक अर्थान्वयन

भय इथले संपत नाही..एक अर्थान्वयन

Submitted by भारती.. on 18 March, 2017 - 06:52

भय इथले संपत नाही..एक अर्थान्वयन

भय इथले संपत नाही... या कवितेचं भय संपत नाही असं गमतीने म्हणावंसं वाटतं.

अनेकार्थांची शक्यता वागवणा-या या सशक्त कवितेचा वेध घेण्याचा माझाही हा एक प्रयास.हा पहिला नाही तसा अखेरचाही नाही. एका आन्तरजाल समूहातील मैत्रीण सज्जला जाधव हिच्या विशेष आग्रहातून हे लेखन झालं.

‘’भये व्यापले सर्व ब्रह्मांड आहे’’ असं रामदास किती यथार्थतेने म्हणतात, पण पुढे ‘’भयातीत ते संत शोधून पाहे’ असा आपल्या सामान्य जाणीवेला अपरिचित असा संकेत देतात. भय म्हणजे अज्ञानाचं भावरूप.मग त्याच्यावर मात करायची म्हणजे ज्ञानानेच. ते संत शोधून पाहतात.

विषय: 
Subscribe to RSS - भय इथले संपत नाही..एक अर्थान्वयन