बृहन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवेशन

स्मरणिकेसाठी साहित्य पाठवा

Submitted by BMM2017 on 12 March, 2017 - 13:47

writing.jpg

‘लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी’ असं अभिमानाने सांगणारे आपण सारे उत्तर अमेरिकेतले मराठीजन! ‘मंत्र श्रमाचा, ध्यास गतिचा, गर्व मराठी संस्कृतीचा’ जपत गेले, ४०हून अधिक वर्षें अमेरिका खंडात वसले, रुळले, रुजले ते मनी माय मराठीचं रोपटं घेऊन… बृहन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवेशन २०१७ च्या निमित्ताने प्रकाशित होणारी ‘स्मरणिका’ याच बोधवाक्याला अनुसरणारा एक दर्पण!

विषय: 
Subscribe to RSS - बृहन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवेशन