BMM2017

बृहन महाराष्ट्र मंडळाशी संबंधीत माध्यम प्रायोजक उपक्रमासाठी स्वयंसेवक हवेत

Submitted by webmaster on 8 March, 2017 - 22:03

जुलै २०१७ मध्ये ग्रँड रॅपीडस येथे भरणार्‍या बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अधिवेशनासाठी माध्यम प्रायोजक म्हणून आपली निवड झाली आहे. . त्यासाठी काही स्वयंसेवकाची आवश्यकता आहे.
अधिवेशनाला येणार्‍या मान्यवरांच्या तसेच नाटक चित्रपटाशी संबंधित तंत्रज्ञ व कलाकारांच्या (प्रत्यक्ष भेटून अथवा फोनवरून) मुलाखती घेणे, मुलाखतींचं शब्दांकन करणे, स्पर्धा / खेळ आयोजित करणे, घोषणा लिहिणे अशी कामं माध्यम प्रायोजक करतात. माध्यम प्रायोजक ग्रुपात सहभागी होण्यासाठी तुम्ही भारतातच असला पाहिजेत, अशी अट नाही.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - BMM2017