सम्मेलन

लंडन मराठी सम्मेलन, २०१७: स्मरणिका

Submitted by Arnika on 16 January, 2017 - 12:21

नमस्कार मंडळी! २०१७ सालच्या लंडन मराठी सम्मेलनाच्या तयारीला जोमाने सुरुवात झालेली आहे. लंडनच्यामहराष्ट्र मंडळाची ८५ वर्ष साजरी करताना सहली, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक कार्यक्रम, स्नेहसम्मेलनं अशाउपक्रमांबरोबरच मंडळाच्या आणि मंडळींच्या या प्रवासाचा एक लेखी उत्सव एका स्मरणिकेच्या रुपात व्हावा असाही विचार आहे.

ही नुसत्याच आठवणींची स्मरणिका नाही...
काही आठवणी, काही भविष्याचे वेध, काही अनुभव असावेत गाठीशी,
किंवा ठेच लागलेले पुढचे कसे उभे आहेत मागच्यांच्या पाठीशी...

विषय: 
Subscribe to RSS - सम्मेलन