बंड्याचे अदभुत प्रकरण...

बंड्याचे अदभुत प्रकरण

Submitted by Suyog Shilwant on 3 January, 2017 - 12:10

शिक्षणमंत्री शाळेच्या दौऱ्यावर आले होते.
एका वर्गात जाऊन ते गुरुजींशी बोलले.
" मास्तर, तुमच्या वर्गात सर्वात हुशार विद्यार्थी कोण आहे?"

मास्तरांनी तिसऱ्या रांगेत बसलेल्या बंड्याकडे बोट दाखवले.
त्याला पुढे बोलवण्यात आले.

शिक्षणमंत्र्यांनी कोतुहल म्हणुन त्याला एक प्रश्न विचारला.

" बर..मला सांग बाळा...
सहा सक किती?"

बंड्या एका क्षणाचा बिलंब न लावता म्हणाला.
" 65"

शिक्षणमंत्री मास्तरावर खसकले.
" काहो, मास्तर तुम्ही तर म्हणालात कि हा सर्वात हुशार आहे...?"

मास्तर हसतच म्हणाले.

विषय: 
Subscribe to RSS - बंड्याचे अदभुत प्रकरण...