मेंदू कसा काम करतो?

माझे अनुवादित पुस्तक - ब्रेन रूल्स

Submitted by रेव्यु on 3 January, 2017 - 05:36

Brain Rules
4af031a4aa5a4bef8c9e33c0bbf8355d.jpg
Brain Rules हे जॉन मेडिना या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचे माझे भाषांतर नुकतेच प्रकाशित झाले आहे.
प्रकाशक आहेत साकेत प्रकाशन. हे न्यू यॉर्क बेस्ट सेलर आहे.
हे पुस्तक तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य वाचकांसाठी आहे, ( तुम्ही चेतापेशी शास्त्रज्ञ वा मानसोपचार तज्ञ नाहीत असे मी गृहित धरतो. सर्वसामान्यत: आपण वैद्यकीय वा मानसशास्त्रावरील पुस्तक विकत घेणार नाही आणि म्हणूनच तुम्हाला जॉन मेडिनाचे हे आपल्या सारख्या वाचकांसाठी लिहिलेले पुस्तक वाचायला नक्कीच आवडेल.

विषय: 
प्रांत/गाव: 
Subscribe to RSS - मेंदू कसा काम करतो?