स्फुट ३१ - आजोबाचा मोबाईल

स्फुट ३१ - आजोबाचा मोबाईल

Submitted by बेफ़िकीर on 12 October, 2016 - 02:41

"फोन आला होता का मित्राचा?"
"नाही, व्हॉट्स अ‍ॅप"
".... काय असतं रे हे व्हॉट्स अ‍ॅप?"
त्याच्या चेहर्‍यावरील कुतुहल शिगेला पोचलेले!
उत्तर देणार्‍याचा चेहरा वैतागलेला!
"तुम्हाला नाही हो माहिती, जाऊ का आता?"
"हो हो, नीट जा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ, निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषू सर्वदा"
'सर्वदा' हा शब्द ऐकूही येणार नाही इतक्या दूर तो केव्हाच पोचलेला!
मग हा आजोबा बसतो!
स्वतःचा मोबाईल हातात घेऊन!
बाराशे रुपयांचा!
मला काय करायचय महागाचा मोबाईल म्हणत घेतलेला!
स्वतःच्या पेन्शनीतून!
मला काय? नुसते फोन आले की झालं!
ते मेसेज बिसेज काही समजत नाही मला!

Subscribe to RSS - स्फुट ३१ - आजोबाचा मोबाईल