रसग्रहण कम्माल धम्माल

कम्माल गाण्यांचे धम्माल रसग्रहण

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 3 September, 2016 - 05:53

इथे आपणास भावलेल्या कम्माल गाण्यांचे धम्माल रसग्रहण करावे.

उदाहरणार्थ:

रसग्रहण: पप्पी दे पारुला -

अहाहा! गाणं असावं तर असं!
काय तो मंजुळ आवाज! मंत्रमुग्ध करणारं सुंदर संगीत!
आणि काव्या बद्दल तर काय बोलावे!
इतक्या सुटसुटीत सोप्या शब्दात इतके अफलातून गीत लिहिण्याच्या प्रतिभेचे कौतुक करण्यास शब्दच सापडत नाहीत.

सुरवातीला 'ए देना रे! आता तरी देना रे!'
असे शब्द कानावर पडल्या पडल्याच श्रोत्यांचं प्रचंड कुतुहल जागृत होतं आणि सहाजिकच कान टवकारले जातात.
आणि सुरु होतं दणकेदार मंजुळ संगीत आणि त्या संगीतातच सहज पणे विरघुळन जाणारे शब्द

विषय: 
Subscribe to RSS - रसग्रहण कम्माल धम्माल