कोकण राईड

घाटवाटांची सायकल राईड - v2.0 - ताम्हिणी घाट (भाग ३) - समाप्त.

Submitted by मनोज. on 2 September, 2016 - 14:56

*****************************

भाग १ - कुंभार्ली घाट

भाग २ - कशेडी घाट

*****************************

माणगांवला सकाळी उठलो.. आवरले. किरणने जाहीर केले की त्याला बरे वाटत नाहीये, हातही सुजला आहे त्यामुळे बहुदा तो वाटेतून टेम्पो घेईल. आजचे टारगेट होते ताम्हिणी घाट.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - कोकण राईड