पळसदेव मंदिर

सफर करमाळ्याची

Submitted by मध्यलोक on 27 June, 2016 - 08:59

माहे: जानेवरी, दिनांक: २६, साल: २०१६
ठिकाण: सर्वोच सह्यगिरी "साल्हेर" माथा
वेळ: सकाळी

नुकताच राष्ट्रधव्ज सर्वोच सह्यदुर्गावर फडकावून झाला होता, मानवंदना आणि राष्ट्रगीत सुद्धा झाले होते आमची "नाशिक" मोहीम फत्ते झाली. मांगी-तुंगी, हरगड, मुल्हेर, मोरा,सालोटा आणि साल्हेर अश्या बागलणातील दुर्गम किल्ल्यांची पवित्र माती आमच्या माथी लावून आम्ही सुद्धा ह्या राकट सह्याद्रीतील एक मातीचा कण झालो होतो. इतक्या सुंदर मोहिमे नंतर सिमेंटच्या जंगलात परतावे असे कुणाला वाटेल, आम्हीही त्यातलेच होतो. पुण्याकडे परतीच्या वाटेवर असणारे आम्ही "पुढे काय?" असा बिकट प्रश्न घेऊन घरच्या प्रवासाला निघालो.

विषय: 
Subscribe to RSS - पळसदेव मंदिर