मनातलं

जाॅबर

Submitted by Abhishek Sawant on 8 June, 2016 - 11:37

जॉबर
जॉबर / मेस्त्री- प्रत्येक चाळीत, गल्लीत, मळ्यात किंवा वाडीत आढळणारा हा अवलिया, ज्याला सगळ्यातले सगळं काहि येत असतं. हे लोक व्यवसायाने जॉबर किंवा मेस्त्री नसतात ते फुल्ल टाइम कार्यरत असतात. आमच्या गावात म्हणजे इचलकरंजीमध्ये यंत्रमाग दुरुस्त करणार्‍या माणसाला जॉबर म्हणतात आणि त्यामुळेच कदाचित ज्याच्याकडे सर्वकाही दूरुस्त करण्याची कला असते त्यालापण इथे जॉबर म्हणत असावेत असा माझा समज होता. मला आठवते आम्ही खेळण्यांची किंवा कोणत्याही गोष्टीची मोडामोडी केली की वडिल आम्हाला रागवत असत “केलास जॉबरकाम?” असं म्हणून.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मनातलं