आम्ही भगीरथाचे पुत्र

शब्दपुष्पांजली-मला आवडलेले गोनीदांचे पुस्तक-आम्ही भगीरथाचे पुत्र

Submitted by निर्मल on 27 February, 2016 - 02:09

प्रख्यात लेखक गो. नी. दांडेकर यांच्या अनेक अनेक सुंदर कादंबर्यंआपैकी माझी ही एक अत्यंत आवडती कादंबरी. गोनीदांच्या कादंबर्यांची ओळख झाली ती त्यांच्या बाल कादंबरीकांमुळे. २ री किंवा ३ री त असताना त्यांचे गोपाळांचा मेळा हे पुस्तक बक्षीस म्हणून मिळाले. त्यातील अप्पा आणि बगड्यावर खुश होऊन त्यांचे शिवबाचे शिलेदार हे दुसरे पुस्तक विकत आणले. आणि मग त्यांच्या पुस्तकांचा सिलसिलाच सुरु झाला.

विषय: 
Subscribe to RSS - आम्ही भगीरथाचे पुत्र