र्‍पुन्झेल पास्कल अन बरचं काही...

रपुन्झेल पास्कल अनं बरच काही....

Submitted by विनार्च on 1 February, 2016 - 06:29

हा आमचा नाइफ पेन्टींगचा अजून एक प्रयत्न....
माध्यम : अ‍ॅक्रलीक कलर
रंग तयार करण्याच काम डायरेक्ट कागदावरच केलं गेलय.... ( आता हा लेकीचा पॅलेट काढायचा आळस आहे की जिनीयसगिरी हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे Wink )

रपून्झेल न पास्कल Happy
IMG_20160121_210935.jpg

वन ट्री पेन्टींग
माध्यम : जलरंग

IMG_20160201_154639.jpg

लोणावळ्याच्या रस्त्यावर आम्हाला दिसलेला सुर्यास्त.... जो आम्ही हॉटेलवर पोहचल्या पोहचल्या वहीत उतरवला

Subscribe to RSS - र्‍पुन्झेल पास्कल अन बरचं काही...