युवा जागर

पातोंडा परीसर विकास मंच- मदतीचे आवाहन

Submitted by यदु on 7 January, 2016 - 02:09

नमस्कार,

सदर लेख हा आम्ही तरुणानी आमच्या गावी सुरु केलेल्या 'पातोंडा परीसर विकास मंच' करीता वस्तु वा आर्थिक स्वरुपात मदतीचे आवाहन म्हणुन लिहला असून जमेल त्या पध्दतीने सध्या स्थीती मांडण्याचा प्रयत्न करतोय…

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - युवा जागर