पाटोळे

श्री लवथळेश्वर मंदीर ,जेजुरी

Submitted by मी दुर्गवीर on 29 December, 2015 - 01:16

श्री लवथळेश्वर मंदिर
श्री समर्थ रामदास स्वामींना या मंदिरामध्ये श्रीशंकराची 'लवथवती विक्राळा' आरती रचिली होती .

Subscribe to RSS - पाटोळे