ड्रोसेरा इंडीका

कास पुष्प पठार - धावती भेट आणि ड्रोसेरा इंडीका ( दवबिन्दु)

Submitted by सावली on 5 October, 2015 - 09:14

कास पुष्प पठार - धावती भेट

केव्हापासून कासला जायचे असे मनात होते. शेवटी या विकेंडला अचानक जायचा प्लान केला.  मुलगी बरोबर असल्याने खूप चालता आलं नाही किंवा कुमुदिनी तलावापर्यंतही जाता आलं नाही. पण जे पाहीलं ते फार सुंदर आहे.  कासला जायचा रस्ताही खूप मस्त आहे.
 यावर्षी पावसाच्या लहरीपणामुळे असेल किंवा काय माहित नाही फुलांचे गालीचे दिसले नाहीत. कारवी फुलली आहे असे ऐकले पण नेमके आम्ही निघालो तेव्हा  ठोसेघर पर्यंत जाताना तुफान पाऊस.समोरचे काहीच दिसत नव्हते त्यामुळे डोंगर दर्यावर फुलली असेल तरी दिसली नाही.

Subscribe to RSS - ड्रोसेरा इंडीका