किंडल

किंडल

Submitted by च्रप्स on 29 December, 2021 - 22:40

नवीन वर्षात किंडल घ्यायचा विचार आहे.... जे किंडल वापरतात त्यांनी कृपया अनुभव शेयर करावा... किंडल पॅकेज वर्थ आहे का?
कोणकोणती पुस्तके वाचली तिथे आणि काही टिप्स ट्रिक्स असतील तर सांगा प्लिज...

इपुस्तके वाचण्यासाठी किंडल की आयपॅड घ्यावे?

Submitted by अश्विनीमामी on 23 July, 2015 - 06:21

संप्रति भारत देशात इ पुस्तकांचा चांगला पर्याय उपलब्ध जाहला आहे. ह्यात पुस्तके वाचून झाल्यावर
नीट ठेवायची किंवा आपल्या माघारी कोणाला तरी ती विल्हेवाट लावायला उद्युक्त करायचे अश्या जबाबदार्‍या नाहीत.

तसेच हव्या त्या मोठ्या आकाराची अक्षरे/ वाक्ये करता येतात. हे हार्ड कॉपीत करता येत नाही. इ पुस्तकसंवाद स्वरूपात ऐकता ही येते.

कागद व पर्यायाने झाडांची नासाडी ही नाही.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - किंडल