हे

आपल्या त्या ह्यांना भेटण्यासाठी गटग

Submitted by सिंडरेला on 7 July, 2015 - 13:56
तारीख/वेळ: 
18 July, 2015 - 11:30 to 17:00
ठिकाण/पत्ता: 
मिठास 1655-170 Oak Tree Rd. Edison, NJ 08820 Phone: (732) 947 3014

आपले ते हे १८ जुलै रोजी बागराज्यात पिस्काटावेमध्ये असणार आहेत. त्यांना भेटण्यासाठी म्हणून समस्त मानेमंडळींनी वाकडी वाट करून येण्याचे करावे. त्यांना घाबरून प्रेमा आणि माया दडून बसल्यात हे आधीच जाहीर करते आहे. अधिक चौकशी केल्यास मानेंकरवी अपमान करण्यात येइल.

माहितीचा स्रोत: 
होमलेस नेटवर्क
विषय: 
Subscribe to RSS - हे