मी पाहिलेला थोडासा चीन

मी पाहिलेला थोडासा चीन

Submitted by mahendra dhawan on 22 June, 2015 - 01:44

काही कामानिमित्य बेजिंग चीन येथे भेट देण्याचा योग आला.तेथे पहिले सुंदर रस्ते , अत्यंत नित निगा राखलेली पर्यटन स्थले ,

बेजिंग शहर हॉटेल च्या गच्ची तून
Bejing 1.jpg
बेजिंग शहर हॉटेल च्या गच्ची तून
Bejing2.JPG
सुंदर रस्ता , इथे सर्व रस्ते ६ पदरी आहेत
Highway1.jpg
सुंदर रस्ता ,
Bejing3.jpg

Subscribe to RSS - मी पाहिलेला  थोडासा चीन