तुझ्याबरोबर जो जो व्यतीत केला तो क्षण

तुझ्याबरोबर जो जो व्यतीत केला तो क्षण

Submitted by बेफ़िकीर on 20 April, 2015 - 10:56

नवीन गझल - तुझ्याबरोबर जो जो व्यतीत केला तो क्षण

तुझ्याबरोबर जो जो व्यतीत केला तो क्षण
पक्वान्नाच्या वाटीमधला शेवटचा कण

चिडचिड होते सदोदीत भलते बनण्याने
कधीच का नसतो समजेना आपण आपण

बाप जगवतो मला, जगवतो मी बापाला
दोघे मिळून 'लांबवतो' दोघांचे सरपण

कसे तुझ्याशी वागावे हे समजत नाही
तिसर्‍या दशकामध्येसुद्धा तसेच दडपण

तुझ्या घराची महती मी कोणाला सांगू
सारी दुनिया आहे तुझ्या घराचे अंगण

माझी तत्त्वे कुणालाच पटलेली नव्हती
माझी तत्त्वे अश्या सर्व वेड्यांना अर्पण

Subscribe to RSS - तुझ्याबरोबर जो जो व्यतीत केला तो क्षण