सत्य बाळू

सत्य बाळू

Submitted by बेफ़िकीर on 18 February, 2015 - 13:29

"बाळू आलाय"

कोणीतरी कोणालातरी म्हणाले आणि वयात आलेली मुलगी दोन चार दिवसात कंप्लीटली वेगळी दिसायला लागावी तसे ऑफीस दिसू लागले.

"बाळू आलाय?"

"बाळ्या? कुठेय बाळ्या?"

"त्याला अरबी अश्व लावणार आहे आज मी"

"कॅन्टीनला चरतंय भडवं"

"आलेत का बाळासाहेब?"

"कोण म्हणलं बाळू आलाय?"

"बाळू कस्काय आला मधीच?"

"बाळ्याला लाथ घालून हाकलून द्या"

"अरे मग बाळूलाच रास्ता पेठेत पाठव वैद्य, तू डेटा भरत राहा"

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सत्य बाळू