तुझा स्वेटर

तुझा स्वेटर

Submitted by आशूडी on 20 January, 2015 - 04:26

तुझ्या डोळ्यांत खोल खोल बुडत असताना
अचानक वर येऊन जेव्हा मी तुझा स्वेटर मागितला
साहजिकच अनपेक्षित मागणीने तू गडबडलास, गोंधळलास
पुढच्याच क्षणी सावरून, गळ्यातला मोत्यांचा कंठा
बहाल करावा अशा थाटात तू तो देऊही केलास..
तुला नक्की ठाऊक होतं या परीक्षेचं कारण
कळूनही न कळल्याचं दाखवण तुझं नेहमीचंच धोरण
मग, लगेचच नंतर लक्षात आल्या तुझ्या काही फुटकळ बाबी
शेवटच्या धुलाईचा दिवस, मळकटलेला रंग आणि लोकर जाडी
'ड्रायक्लिन कर आणि मग वापर' असा साळसूद सल्लाही.

वेडा. मग माझा स्वेटर काय वाईट होता?
सतत हवाहवासा वाटणारा तुझा प्रेमळ ऊबदार स्पर्श

विषय: 
Subscribe to RSS - तुझा स्वेटर