यमक मात्रा जुळवून एक गझल लिहावी म्हणतो

यमक मात्रा जुळवून एक गझल लिहावी म्हणतो

Submitted by गणेश पावले on 15 January, 2015 - 07:11

जोडून शब्दास शब्द भाव मनातले लिहावे म्हणतो
यमक मात्रा जुळवून एक गझल लिहावी म्हणतो

खूप झाले हसे आता किवितेत तिला शोधावे म्हणतो
भास आभास खूप झाले जवळून तिला पहावी म्हणतो

डोळे भिडले होते कधीकाळी जवळ तिला घ्यावी म्हणतो
हृदयाचा ठोका चुकवून मिठीत तिला भरावी म्हणतो

लपंडाव मनाचा होता आता सत्यात खेळी खेळावी म्हणतो
राहता राहिले आयुष्य थोडे आता तरी पत्रिका जुळावी म्हणतो

खोडून सारे पाश आता माझीच तिला करावी म्हणतो
जोडून शब्दास शब्द एक गझल तिच्यावर लिहावी म्हणतो

कवी - गणेश पावले
१५/०१/२०१५

Subscribe to RSS - यमक मात्रा जुळवून एक गझल लिहावी म्हणतो