वसंतसेना

लाफींग बेडुक आणि ब्रँडी

Submitted by विनायक on 13 April, 2010 - 20:36

"लाफींग बुद्धासारखे डोक्यावरती उलटे हात करुन उभ्या असलेल्या ढोल्या बेडकाच्या पोटाला ब्रँडी लावून त्यांना टबमध्ये पाण्यात बुडवल्यास घरातील कोणाला सर्दी न होता घरात समॄध्दी येते"......अहो अहो थांबा...."कोणाला हे कळतंय का काय आहे ते" असं म्हणून लगेच ह्या धाग्याचा नंबर पार्ल्यावर टाकू नका....अहो हा तर मुख्य डिसी गटगनंतर हॉटेलवर झालेल्या मिनी गटग चा निष्कर्ष आहे...कसं काय म्हणता...मग वाचा....

विषय: 
Subscribe to RSS - वसंतसेना