व्याक

अळी....

Submitted by संतोष वाटपाडे on 2 November, 2014 - 04:01

वाटाण्याच्या झाडावरती
अगदी हिरव्या शेंड्यावरती
स्वच्छ पांढर्‍या दांतांखाली
फ़ुले चावुनी कोमल कोमल
हिरवी हिरवी लिबलिबणारी
सुस्त भामटी जरा खोडकर
अळी कधीची खेळत होती...

वारा आला भिरभिरणारा
फ़ांदी हलली जरीही थोडी
अळी हातातील पाने फ़ेकून
भक्कम देठाभवती बिलगून
इवले इवले डोळे मिचकून
गाल गोबरे थरथरताना
उगाच छद्मी हासत होती....

वाटाण्याच्या शेंगेमध्ये
तिने बांधले होते घरटे
खिडक्या दारे रेशीमपडदे
आरामाला एकंच खोली
खेळायाला दुसरी खोली
खाणपिण्याची छान व्यवस्था
तिसर्‍या खोलीमध्ये होती...

हातात पिशवि घेऊन मोठी
जणू निघावी बाजाराला
या फ़ांदीवर त्या फ़ांदीवर
बागडताना हुंदडताना

Subscribe to RSS - व्याक