रंगात रंगूनी सार्‍या उपक्रम

रंगात रंगूनी सार्‍या - सुखदा_ - सोहम

Submitted by सुखदा_ on 8 September, 2014 - 05:55

पाल्याचे नाव : चि. सोहम
पाल्याचे वय : नऊ वर्षे

अ) निसर्गप्रेमी बाप्पा

soham2.jpg

ब) बाप्पाची किक

soham1.jpg

Subscribe to RSS - रंगात रंगूनी सार्‍या उपक्रम