निळाई ( गीतासह )

निळाई ( गीतासह)

Submitted by भारती.. on 27 July, 2012 - 08:58

निळाई
https://www.youtube.com/watch?v=Zx-FSyUuTMI&feature=youtu.be

किती धीरगंभीर लाटा उसळल्या
कुणी आत्मघाती तटाशी विखुरल्या
कुणी सोज्वला कोमला उर्मिला त्या
तरंगात काही उसासून गेल्या. .

कुणी मत्त कोणी जिव्हारीमनस्वी
कुणी मुक्त कोणी उदासीतमस्वी
कुणी चंद्रसाक्षी - धरे बिंब वक्षी
कुणी ऐन मध्यान्ही तळपे तपस्वी
निळ्या वैभवाच्या तर्‍हा वेगळाल्या

किती लक्षकोटीक लाटा सतंद्रा
जळ-अप्सरांच्या जणू भावमुद्रा
निळाई परि सागराची समग्रा
एकांतिका.. एकता .. रुपरुद्रा
क्षितीजास कक्षा तिच्या रेखलेल्या ..

निळाई अशी ही अपारा उदारा
न आटे न ओलांडते वा किनारा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - निळाई ( गीतासह )