आकांताआधी..

आकांताआधी..

Submitted by भारती.. on 5 August, 2014 - 12:17

आकांताआधी ..

( मत्तकोकील वृत्त : गालगा ललगालगा ललगालगा ललगालगा )

वाट ही तिमिरातली दरडीतली चिखलाळल्या
रोखती सरसावती जणु भोवती भयसावल्या
रान निर्भर होउनी सर प्राशते चहुबाजुनी
गारशा झुळुकेत दाटत शीळ कर्कश कोठुनी

श्वास टाकत ही कुणी श्रमली व्यथा शिलगावली
क्षीणशी ठिणगी तरंगत एक अंधुक चालली
एक फिक्कट धूम्ररेघ पुढेपुढे उमटे विरे
जाग आणिक ना, अनावर थेंबकाजळ पाझरे

वाट ही दरडीतली वळते जिथे सखलाकडे
गाव दूर दरीतले दिसते जरा नजरेपुढे
काटक्या विझल्या चुलीतच, उंबरे चिडिचुप्पसे
कोणता अपराध सोसत रान झिंगत गप्पसे

दूरदूरच गाव, तो पुढची विडी शिलगावतो,

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आकांताआधी..