फ्लोरेन्स

When in Rome... (इटली प्रवास: भाग २/२)

Submitted by सॅम on 14 March, 2010 - 10:44

रोमहून सकाळी निघून (पहा इटली प्रवास : भाग १/२) दुपारी फ्लोरेन्सला आलो. लगेच हॉटेलात चेक-इन करून पिसाला निघालो.

पिसा

विषय: 
Subscribe to RSS - फ्लोरेन्स