नववधू

माह्यराची वढं

Submitted by संतोष वाटपाडे on 27 July, 2014 - 08:59

बाबा येतोय आज..... मला माहेरी घेऊन जायला माझा बाबा येतोय....पहाटेच निघणार होता बैलगाडी घेऊन...एवढ्यात यायला हवा होता ....ऊन्हं दारात येऊन लोळायला लागलीत...नदिपल्याडच्या हिरव्या माथ्यावर काहीतरी दिसतंय... माझ्या बाबाची गाडी असेल नक्कीच....हो हो बैलगाड़ीच आहे....

बैलगाडीच्या चाकाचा
दूर धुराळा दिसतो
पितळाच्या घुंगराचा
नाद कानात घुमतो
म्होरं बसून जोरात...
बाबा असावा हाकीत
बैल लाडका आईचा
धापा चालला टाकीत...

Subscribe to RSS - नववधू