एक श्रावन मनात होता.....

एक श्रावण मनात होता.....

Submitted by नभ on 30 September, 2014 - 10:08

चिंब करणार्या सरीमध्ये जेव्हा साथ तुझा होता
प्रित गंधाने ओला एक श्रावण मनात होता

झरणार्या या नभातूनी एक प्रित ओघाळीत होती,
अनोळखिशी धुंद 'त्या' पावसातून होती,
पानापानातुन डोकावणारा ‘तो’ पाऊस वेडा होता,
प्रित गंधाने ओला.....

ओढ होती लागली, अनामिक ती कशाची?
नभातूनी नितळ्त होती बरसात हि प्रेमाची,
तुषार अलगद वेचणारा वारा खट्याळ होता,
प्रित गंधाने ओला.....

दिशातून गुंजत होते सूर ओल्या प्रितीचे,
नयनातूनी बोलत होते भाव अबोल मनीचे,
हरवलो होतो सपशेल चिंब श्वास उरात होता
प्रित गंधाने ओला.....

स्तब्ध होते मन नि भावना बैचेन,
येथे जिंकलो ऐसा, जाता काही हरवून,

एक श्रावन मनात होता.....

Submitted by नभ on 9 April, 2014 - 11:00

चिंब करणार्या सरीमध्ये जेव्हा तूझा साथ होता
प्रित गंधाने ओला श्रावन एक मनात होता

झरणार्या या नभातूनी एक प्रित ओघाळीत होती
अनोळ्खीशी धुंद 'त्या' पावसातूनी होती
पानापानातुनी डोकावणारा तो पाऊस वेडा होता
प्रित गंधाने ओला.....

ओढ होती अनामिक लागली कशाची
नभातूनी नितळ्त होती बरसात प्रेमाची
अलगद तुषार उडवणारा वारा खट्याळ होता
प्रित गंधाने ओला.....

दिशातून गुंजत होते सूर ओल्या प्रितीचे
नयनातूनी बोलत होते भाव अबोल मनीचे
हरवलो होतो सपशेल मी फक्त ..... चिंब श्वास उरात होता

प्रित गंधाने ओला एक श्रावन मनात होता.....

Subscribe to RSS - एक श्रावन मनात होता.....