पक्षी - रंगीत पेन्सील

पक्षी - रंगीत पेन्सील (लेकीचा पहीला प्रयत्न)

Submitted by विनार्च on 12 February, 2014 - 05:17

रंगीत पेन्सील वापरुन लेकीने काढलेल पहीलच चित्र आहे. काही चूका असल्यास वा सुधारणा जरुर सांगा

2014-02-12 15.13.39.jpg

हे तिने तिच्या मावशीच काढलेल चित्र....

2013-12-18 11.07.26.jpg

Subscribe to RSS - पक्षी - रंगीत पेन्सील